Polityka prywatności

 1. Mediator Aleksandra Obuchowicz-Sawicz prowadząca Kancelarię Mediacyjną Aleksandra Obuchowicz-Sawicz we Wrocławiu (50-077), przy ulicy Kazimierza Wielkiego 15, lok. 9, otrzymała od Państwa informacje stanowiące dane osobowe. Będzie z nich korzystała wyłącznie do celów związanych z realizacją czynności mediacyjnych podejmowanych na Państwa życzenie.
 2. Działania Mediatora podejmowane są na podstawie przepisów prawa nakładających na niego obowiązki związane z wykonywaną funkcją i zadaniami (spełnia to wymogi art. 6 ust. 1 lit. b i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g, f oraz j Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679 – RODO).
 3. Szczegółowy zakres obowiązków Mediatora definiują przepisy prawa powszechnie obowiązującego,
  a zwłaszcza przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego art. 183/1-15.
 4. Mediator przekazywała będzie Państwa dane osobowe organom publicznym (np. sądom) w zakresie realizacji swoich obowiązków.
 5. Mediator ma obowiązek prawny przechowywania Państwa danych osobowych przez okres 10 lat
  od momentu zakończenia postępowania mediacyjnego, w związku z którym otrzymała te dane.
 6. Informacje stanowiące Państwa dane osobowe są wykorzystywane przez Mediatora w związku
  z istniejącymi wymogami ustawowymi. Oznacza to, że mają Państwo obowiązek podania danych osobowych niezbędnych do prawidłowego (zgodnego z prawem) wykonania czynności mediacyjnych. Odmowa przekazania tych informacji Mediatorowi uniemożliwia przeprowadzenie postępowania mediacyjnego.
 7. Zgodnie z obowiązującym prawem mają Państwo możliwość dostępu do informacji stanowiących Państwa dane osobowe. Możecie Państwo również dokonać ich sprostowania lub zażądać ich usunięcia.
 8. Jeżeli będą Państwo mieli pytania lub wątpliwości związane z działaniami Mediatora, które dotyczyć będą informacji będących Państwa danymi osobowymi, mogą Państwo przesłać je na adres poczty elektronicznej: kontakt@mediacje.wroc.pl
 9. Jeżeli będą Państwo mieli zastrzeżenia związane z działaniami Mediatora, które dotyczyć będą informacji będących Państwa danymi osobowymi, mogą Państwo zwrócić się ze skargą do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

KONTAKT

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo do dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Mediator Aleksandra Obuchowicz-Sawicz prowadząca Kancelarię Mediacyjną Obuchowicz-Sawicz. Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres: kontakt@mediacje.wroc.pl. Pełne informacje o danych osobowych znajdziecie Państwo w naszej polityce prywatności.