Jeśli wdajesz się w spory, dyskusje i kłótnie, możesz czasem osiągnąć zwycięstwo. Ale będzie to zwycięstwo próżne, ponieważ nigdy nie pozyskasz dobrej woli swojego oponenta.

 

Benjamin Franklin

Mediacja umożliwia:

  • definitywne zakończenie sporu
  • utrzymanie relacji z bliskimi, członkami rodzin, kontrahentami, pracownikami
  • utrzymanie marki firmy, jej renomy i korzystnego wizerunku
  • zachowanie stabilności finansowej
  • dalsze normalne funkcjonowanie

Mediacja to rozmowa zmierzająca do rozwiązania kwestii spornych w sposób korzystny dla każdej ze stron, tocząca się przy wsparciu bezstronnej i godnej zaufania osoby trzeciej – mediatora.

Mediator Wrocław

Poniżej przykłady spraw, w jakich możesz skorzystać z pomocy mediatora

Mediacje cywilne

– o zapłatę

– podział majątku

– podział spadku

– spory sąsiedzkie

Więcej ›

Mediacje rodzinne

– kontakty z dziećmi/wnukami

– alimenty

– warunki rozwodu/separacji

– sprawy dot. władzy rodzicielskiej

– miejsce pobytu dziecka

Więcej ›

Mediacje gospodarcze

– o zapłatę

– nienależyte wykonanie umowy

– kary umowne

– roszczenia z prac budowlanych

Więcej ›

Mediacje pracownicze

– o wynagrodzenie

– o zadośćuczynienie

– sprostowanie świadectwa pracy

– odszkodowanie

Więcej ›

Podstawowe zasady mediacji

Mediacja jest rozmową, w trakcie której strony rozwiązują spór w obecności i przy pomocy osoby trzeciej.

Obowiązuje tu kilka zasad.

DOBROWOLNOŚĆ

Każda ze stron samodzielnie podejmuje decyzję, czy przystąpić do mediacji, na każdym jej etapie może zrezygnować, bez ponoszenia konsekwencji

POUFNOŚĆ

Mediacja nie jest jawna, spotkania nie są nagrywane, mediator nie może być świadkiem co do okoliczności, o których dowiedział się w toku mediacji 

BEZSTRONNOŚĆ I NEUTRALNOŚĆ

Mediator nie reprezentuje żadnej ze stron i nie jest związany z przedmiotem sporu 

ELASTYCZNOŚĆ

Formalności w mediacji ograniczone są do minimum, strony decydują o rodzaju spotkań, ich liczbie oraz sposobie zakończenia sporu

Zalety mediacji

Mediacja to odformalizowany proces, niosący ze sobą szereg korzyści.

Ugoda zawarta przed mediatorem ma, po jej zatwierdzeniu przez sąd, moc prawną ugody sądowej.

Czas trwania postępowania mediacyjnego to około 4-6 tygodni.

Koszt całego postępowania mediacyjnego jest niższy od kosztów, jakie strony muszą ponieść w związku z procesem sądowym. Ponadto sąd zwraca część uiszczonej do sądu opłaty wpisowej, jeżeli w postępowaniu mediacyjnym zostanie zawarta ugoda.

Przyjazna, nieformalna atmosfera w trakcie mediacji sprzyja obniżeniu poziomu stresu i sprawia, że konflikt nie eskaluje.

Podczas mediacji to strony decydują o jej wyniku.

KONTAKT

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo do dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Mediator Aleksandra Obuchowicz-Sawicz prowadząca Kancelarię Mediacyjną Obuchowicz-Sawicz. Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres: kontakt@mediacje.wroc.pl. Pełne informacje o danych osobowych znajdziecie Państwo w naszej polityce prywatności.