Mediacje gospodarcze

Mediacje gospodarcze to szczególny rodzaj mediacji cywilnych i w związku z tym kierują się tymi samymi zasadami, co mediacje cywilne. W przypadku zawarcia ugody w mediacji gospodarczej, podobnie jak w mediacji cywilnej, może ona zostać zatwierdzona przez sąd, co nadaje jej moc ugody sądowej. Pozwala to przedsiębiorcom szybciej i taniej rozwiązać spór oraz utrzymać dobry wizerunek firmy i kontynuować współpracę.
Mediacja gospodarcza może toczyć się między: przedsiębiorcą i przedsiębiorcą, osobą fizyczną i przedsiębiorcą lub osoba fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej i przedsiębiorcą. Z mediacji gospodarczych mogą korzystać też wszystkie spółki prawa handlowego, jednostki samorządu terytorialnego, firmy ubezpieczeniowe, banki oraz „mikro” i „makro” przedsiębiorcy.
Przedmiotem mediacji gospodarczej może być każdy spór, w którym dopuszczalne jest zawarcie ugody. Między innymi mogą to być sprawy związane z:

  • wykonaniem umów (w tym umów leasingowych, czy o roboty budowlane),
  • karami umownymi,
  • umowami o dzieło i zlecenia,
  • odszkodowaniami,
  • reklamacjami towarów lub usług,
  • roszczeniami wspólników i akcjonariuszy przeciwko spółkom,
  • podziałem majątku spółki,
  • niewywiązaniem się z umowy lub nieterminowymi płatnościami.

Mediator gospodarczy, pomagając stronom wzajemnie się usłyszeć i zrozumieć, pomaga w stworzeniu przychylnej atmosfery, która umożliwia spokojną dyskusję, dzięki czemu łatwiej o znalezienie satysfakcjonującego obie strony rozwiązania. Mediacja pozwala na zachowanie dobrych relacji gospodarczych pomiędzy podmiotami przystępującymi do rozwiązania konfliktu w drodze porozumienia, jak również na zaspokojenie roszczeń obu stron i zachowanie płynności finansowej (zwłaszcza dzięki szybkości postępowania).

KONTAKT

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo do dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Mediator Aleksandra Obuchowicz-Sawicz prowadząca Kancelarię Mediacyjną Obuchowicz-Sawicz. Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres: kontakt@mediacje.wroc.pl. Pełne informacje o danych osobowych znajdziecie Państwo w naszej polityce prywatności.