Mediacje pracownicze

Przyjazna atmosfera i sprzyjające środowisko pracy mają niezwykle duże znaczenie w funkcjonowaniu każdego człowieka. Relacje, jakie nawiązujemy w miejscu pracy mają wpływ nie tylko na nasze życie zawodowe, ale odbijają się również na życiu prywatnym. W przypadku pojawienia się konfliktów w pracy ważna jest więc szczera rozmowa i rozwiązanie sporu bez zaangażowania sądów, które rozstrzygną spór, a niekoniecznie go rozwiążą. Ważną rzeczą w mediacji pracowniczej jest to, że zawarcie ugody kończy spór między stronami bez przeprowadzania kosztownego i pełnego emocji postępowania dowodowego.
Stronami w mediacjach pracowniczych mogą być: pracownicy, pracownik i jego przełożony, pracownik i pracodawca lub grupy pracownicze. Mediacja z zakresu prawa pracy może być więc prowadzona zarówno w sporach indywidualnych jak i w sporach zbiorowych.
Przedmiotem mediacji pracowniczych może być:

 • ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • wypowiedzenie umowy o pracę lub warunków pracy i płacy,
 • rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia,
 • sprostowanie świadectwa pracy,
 • wypłata wynagrodzenia za pracę lub nadgodziny,
 • kwestia urlopu wypoczynkowego, macierzyńskiego oraz wychowawczego,
 • szczególna ochrona pracy kobiet, w tym ochrona kobiet w ciąży,
 • nałożenie kar porządkowych na pracownika,
 • kwestia wypadków przy pracy lub chorób zawodowych oraz świadczeń z tytułu czasowej niezdolności do pracy,
 • dyskryminacja w zatrudnieniu lub mobbing,
 • umowa o zakazie konkurencji.
 • kwestia nieporozumień i konfliktów wewnątrz kadry zarządzającej,
 • spór dotyczący wewnętrznej struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa.

Stosunki z zakresu prawa pracy różnią się nieco w swoim charakterze od innych sporów cywilnych. Uczestnicy konfliktu są związani wspólną przyszłością, a spory dotyczą bieżącego wykonywania pracy. Mediator pracowniczy jako bezstronna osoba trzecia może nie tylko pomóc załagodzić istniejący konflikt, lecz także wspomóc strony w wyciągnięciu wniosków na przyszłość i w zawarciu ugody, która będzie satysfakcjonowała każdego z uczestników.

KONTAKT

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo do dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Mediator Aleksandra Obuchowicz-Sawicz prowadząca Kancelarię Mediacyjną Obuchowicz-Sawicz. Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres: kontakt@mediacje.wroc.pl. Pełne informacje o danych osobowych znajdziecie Państwo w naszej polityce prywatności.