Mediator Wrocław Cennik

Mediacje są odpłatne. Na koszty postępowania mediacyjnego składają się:

  1. opłata mediacyjna,
  2. wydatki dodatkowe.

Opłatę mediacyjną ustala się stosownie do wartości przedmiotu sporu (WPS):
Wartość przedmiotu sporu:
do 10 000,00 zł – opłata mediacyjna wg stawki 400 zł za każde posiedzenie mediacyjne;
do 50 000,00 zł – całkowita opłata mediacyjna 1 500,00 zł;
50 000,00 – 250 000,00 zł – całkowita opłata mediacyjna 3 000,00 zł;
powyżej 250 000,00 zł – całkowita opłata mediacyjna 6 000,00 zł.

W sprawach dotyczących spraw niemajątkowych opłata mediacyjna jest stała i wynosi 400 zł za każde posiedzenie mediacyjne.

Jeżeli strony nie uzgodniły inaczej, ponoszą one koszty postępowania mediacyjnego w równych częściach.

W przypadku rezerwacji terminu i niestawiennictwa stron lub odwołania go później niż na 2 dni przed spotkaniem, naliczane są koszty takie same, jak za odbytą mediację. Zwyczajowo koszt ten pokrywa strona nie stawiająca się lub odwołująca spotkanie po wskazanym wyżej terminie.

Opłaty za wydatki dodatkowe, takie jak: korespondencja, koszty podróży mediatora, opinie biegłych i tłumaczy oraz najem sal do przeprowadzenia mediacji są ustalane indywidualnie i pobierane w zależności od potrzeby.

Więcej szczegółowych informacji dotyczących opłat można znaleźć w Regulaminie prowadzenia mediacji.

KONTAKT

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo do dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Mediator Aleksandra Obuchowicz-Sawicz prowadząca Kancelarię Mediacyjną Obuchowicz-Sawicz. Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres: kontakt@mediacje.wroc.pl. Pełne informacje o danych osobowych znajdziecie Państwo w naszej polityce prywatności.