Mediacje online

Wychodząc naprzeciw potrzebom moich klientów, świadczę usługi również jako mediator online, czyli za pośrednictwem interaktywnych narzędzi internetowych lub połączeń telefonicznych. Mediacja online pozwala zrealizować posiedzenie mediacyjne na odległość, bez konieczności spotkania osobistego stron. Jest to wskazane zwłaszcza, gdy:

  • strony posiadają znacznie oddalone od siebie miejsca zamieszkania lub siedziby, na przykład jedna ze stron przebywa za granicą, co uniemożliwia im spotkanie się w jednym miejscu;
  • strony nie mają, z rożnych względów, możliwości stawienia się na spotkaniu mediacyjnym osobiście;
  • trudno jest stronom ustalić jeden wspólny termin na przeprowadzenie spotkania mediacyjnego;
  • istnieje potrzeba szybkiego poczynienia ustaleń;
  • wartość przedmiotu sporu jest na tyle niska, że koszty dojazdu i stawiennictwa stron przekraczały by ją;
  • strony obawiają się, że osobiste spotkanie miałoby negatywny wpływ na możliwość wypracowania polubownych rozwiązań.

W razie zainteresowania mediacjami online, proszę o kontakt. Chętnie odpowiem na wszelkie pytania.

KONTAKT

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo do dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Mediator Aleksandra Obuchowicz-Sawicz prowadząca Kancelarię Mediacyjną Obuchowicz-Sawicz. Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres: kontakt@mediacje.wroc.pl. Pełne informacje o danych osobowych znajdziecie Państwo w naszej polityce prywatności.