Mediator Rodzinny Wrocław

Mediacje rodzinne to szczególny rodzaj mediacji cywilnych i w związku z tym kierują się tymi samymi zasadami, co mediacje cywilne. W przypadku zawarcia ugody w mediacji rodzinnej, podobnie jak w mediacji cywilnej, może ona zostać zatwierdzona przez sąd, co nadaje jej moc ugody sądowej. Pozwala to szybciej i taniej rozwiązać spór, zachowując poprawne relacje między członkami rodziny.
Mediacja rodzinna toczy się zwykle między osobami takimi jak: małżonkowie, rodzeństwo, rodzice i dzieci, dalsi członkowie rodziny, dziadkowie, ale też osobami pozostającymi w związku nieformalnym (konkubinacie).
Przedmiotem mediacji rodzinnych mogą być sprawy majątkowe i niemajątkowe.
Do tych pierwszych zaliczamy kwestie związane choćby z:

 • podziałem majątku po rozwiązaniu małżeństwa,
 • podziałem wspólnego mieszkania lub przyznaniem mieszkania jednemu z małżonków,
 • sposobem korzystania ze wspólnego mieszkania małżonków,
 • koniecznością zaspokojenia potrzeb rodziny,
 • alimentami,
 • zasadami pokrywania kosztów utrzymania i wychowania dzieci,
 • działem spadku.

Przykładem spraw rodzinnych niemajątkowych może być:

 • ustalenie warunków rozwodu/separacji (z orzekaniem o winie/bez orzekania o winie),
 • ustalenie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej,
 • ustalenie zasad kontaktowania się z dziećmi przez rodziców, ale też dziadków,
 • rozstrzygania o istotnych kwestiach dotyczących dzieci, takich jak wybór szkoły czy przychodni,
 • stworzenie rodzicielskiego planu wychowawczego
 • ustalenie zasad opieki nad rodzicami, jeśli jej potrzebują.

Jeżeli istnieją widoki na utrzymanie małżeństwa, przedmiotem mediacji rodzinnej może być również pojednanie małżonków.
Rozmyślając o skierowaniu do mediacji sprawy okołorozwodowej dotyczącej również dzieci, należy zastanowić się nad swoimi oczekiwaniami oraz możliwym do zaakceptowania wynikiem mediacji. Ponieważ sprawy rodzinne często wiążą się z silnymi emocjami, rodzic przystępujący do mediacji, aby móc działać zgodnie z dobrem małoletniego dziecka, powinien zastanowić się co i dlaczego chciałby osiągnąć w toku rozmów, a także przeanalizować swoją sytuację życiową po to, by wiedzieć w jakim stopniu ma możliwość wykonania ustalonych w drodze mediacji obowiązków rodzicielskich. Warto uszeregować swoje oczekiwania według ważności i nadać priorytet kwestiom najistotniejszym. Często brak komunikacji sprawia, że rodzice reagują lękiem lub niechęcią na drugą stronę. Mediator rodzinny, pomagając stronom wzajemnie się usłyszeć i zrozumieć, pomaga w stworzeniu przychylnej atmosfery, która umożliwia uspokojenie emocji i kierunkuje dyskusję w stronę współpracy, w której łatwiej o znalezienie satysfakcjonującego obie strony rozwiązania. Mediacje rodzinne pomagają zmienić perspektywę sporu – od rozpamiętywania przeszłości do planowania przyszłości. Tu wszyscy mogą swobodnie się wypowiedzieć, przedstawić swój punkt widzenia oraz opowiedzieć o swoich potrzebach i oczekiwaniach, co stanowi fundament do porozumienia.

KONTAKT

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo do dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Mediator Aleksandra Obuchowicz-Sawicz prowadząca Kancelarię Mediacyjną Obuchowicz-Sawicz. Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres: kontakt@mediacje.wroc.pl. Pełne informacje o danych osobowych znajdziecie Państwo w naszej polityce prywatności.