Aleksandra Obuchowicz-Sawicz

O mnie

MEDIATOR

Aleksandra
Obuchowicz-Sawicz

Jestem dyplomowaną mediatorką, wpisaną na listy stałych mediatorów prowadzone przez Prezesów Sądów Okręgowych we Wrocławiu oraz w Zielonej Górze.

Lista stałych mediatorów (inaczej lista mediatorów sądowych) jest dostępna na stronach internetowych Sądów Okręgowych.

Po kilkunastu latach pracy, najpierw w charakterze archiwisty, następnie jako kierownik biura, poczułam że nadszedł czas na poważną zmianę zawodową. Ścisła współpraca z pracownikami i konieczność zapewnienia im godnych warunków pracy, skierowały moją uwagę w stronę konfliktów i możliwości ich rozwiązywania. Wiedząc o swoich predyspozycjach i umiejętności pracy z ludźmi, zdecydowałam się na naukę w ramach Studiów Podyplomowych Zawodu Mediatora Uniwersytetu Wrocławskiego, w trakcie których poczułam, że mediacja to kierunek, w którym się odnajdę i będę mogła realizować zawodowo, jednocześnie służąc pomocą innym.

Prowadzę własną kancelarię mediacyjną. Działam w obszarze mediacji cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i gospodarczych. Ponadto współpracuję z Pogotowiem Mediacyjnym, prowadzonym przez Fundację Dom Pokoju.

Uważam, że szkoda życia na trwanie w konflikcie i jestem przekonana, że mediacja może być świetnym sposobem na rozwiązanie spornych kwestii z poszanowaniem potrzeb obu stron i w przyjaznej atmosferze.

Odbyte kursy, szkolenia:

 • Studia Podyplomowe Zawodu Mediatora na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego
 • 24-godzinne szkolenie przygotowujące do walidacji kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” zorganizowane przez Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza
 • Zaawansowany Kurs Mediacji Gospodarczej prowadzony przez Centrum Szkoleń Prawnych

oraz udział w szeregu seminariów o tematyce mediacyjnej.

Więcej informacji o prowadzonych przeze mnie mediacjach:

Nazywam się Aleksandra Obuchowicz-Sawicz, jestem dyplomowanym mediatorem, wpisanym na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Prowadzę własną Kancelarię Mediacyjną we Wrocławiu. Pracuję jako: mediator cywilny, mediator rodzinny, mediator gospodarczy oraz mediator pracowniczy. Sposób prowadzenia mediacji to najczęściej spotkania osobiste lub mediacje online.

Bardzo cieszy mnie Państwa zainteresowanie tą formą rozwiązywania sporów.

Mediacja jest rozmową, w trakcie której strony rozwiązują spór w obecności i przy pomocy osoby trzeciej. Celem mediacji jest poszukiwanie wspólnego rozwiązania, możliwego do zaakceptowania przez każdą ze stron. Na spotkaniach omawiamy wspólnie sprawę, która Państwa do mnie sprowadza i zastanawiamy się, co można zrobić, żeby poprawić sytuację.

Obowiązuje nas wszystkich kilka zasad:

 • zasada dobrowolności, co oznacza, że to Państwo decydujecie o przystąpieniu do mediacji, możecie się z niej na każdym etapie wycofać, bez ponoszenia konsekwencji. Macie prawo do zmiany mediatora.
  Dobrowolność dotyczy również mnie. Mogę przerwać proces mediacji, jeśli uznam, że praca mediacyjna nie zmierza do znalezienia porozumienia.
 • zasada poufności, co oznacza, że wszystko o czym będziemy tutaj rozmawiać, jak również w mailach i rozmowach telefonicznych, zostaje między nami.
  Mediator nie może zostać powołany na świadka w tej sprawie.
  Państwo nie możecie ujawniać informacji, które wyszły w toku mediacji, ani powoływać się na ustalenia tu podjęte. Gdyby do tego doszło, sąd i tak nie weźmie tego pod uwagę, jako dowodu w sprawie.
  Państwo decydują, w których kwestiach upoważnią mnie do przekazania informacji drugiej stronie.
  Pomoże to Państwu rozmawiać szczerze, tak żeby łatwiej było dojść do porozumienia.
 • zasada bezstronności, co oznacza, że jako mediator zobowiązana jestem do równego traktowania stron. Nie jestem pełnomocnikiem ani rzecznikiem żadnej ze stron. Nie będę Państwa oceniać, przyznawać racji którejkolwiek ze stron, ani wydawać opinii. Nie jestem sędzią.
  Jeśli w którymś momencie poczują Państwo, że tracę bezstronność, proszę mnie o tym poinformować.
 • zasada neutralności, co oznacza, że jako mediator nie podpowiadam, nie narzucam ani nie sugeruję Państwu żadnych rozwiązań.
  W mediacji to Państwo próbujecie wypracować satysfakcjonujące rozwiązanie. Moim obowiązkiem jest prowadzenie mediacji zgodnie z procedurami.

Efektem mediacji może być zawarcie ugody. Sąd, na Państwa wniosek, sprawdzi ją pod kątem zgodności z prawem, po czym zatwierdzi ją i/lub nada klauzulę wykonalności. Ma ona wtedy moc ugody sądowej, co zakończy całą sprawę.
Sąd nie dopuści do zatwierdzenia ugody w przypadku, gdy:

 1. jest ona niezgodna z prawem,
 2. zmierza do obejścia prawa,
 3. narusza zasady współżycia społecznego,
 4. zawiera sprzeczności.

Poza tymi kwestiami, w sprawach merytorycznych w ugodzie decydujecie Państwo sami. Zawarcie ugody skraca proces postępowania sądowego oraz pozwala odzyskać całość bądź część opłaty wpisowej.

Mediacja ma swoje etapy i ja, jako mediator, będę ich pilnowała. Każda ze stron będzie miała czas przedstawić swój punkt widzenia, po czym skupimy się na szukaniu rozwiązań. Państwa rolą jest poszukiwanie takich rozwiązań, które będą dla Państwa satysfakcjonujące. To Państwo będą podejmować decyzje. Moją rolą jest dbałość o przebieg procesu oraz o dobre wzajemne zrozumienie, w tym celu będę na każdym etapie spotkania zadawała pytania. Proszę się czuć swobodnie, to jest Państwa czas. Jeśli będą Państwo potrzebowali przerwy, czy konsultacji z pełnomocnikiem, wystarczy dać znać.

Metody pracy, jakie stosuję w mediacji to:

 • zadawanie pytań, przeformułowywanie Państwa stwierdzeń, podsumowania wypowiedzi;
 • rozmowy indywidualne na osobności, w czasie których możemy omówić sprawy, o których, być może, nie będą Państwo chcieli mówić na forum;
 • praca na sesjach wspólnych.

Żeby rozmowy przebiegały sprawniej, ustalamy zasadę, że na raz mówi jedna osoba, tak byśmy nic nie przeoczyli. Może zdarzyć się, że ja będę Państwu przerywać, proszę pamiętać, że ma to służyć usprawnieniu komunikacji.
Na każdym etapie mediacji mogą Państwo zadawać pytania i jeśli coś jest niejasne, postaram się rozwiać wątpliwości.
Zasady możemy poszerzyć o te, które Państwo zaproponują.
Na koniec spotkania ustalamy, co dalej. Istnieje możliwość umówienia kolejnego spotkania lub kontaktu mailowego i telefonicznego, o którym zdecydujemy wspólnie.

Zapraszam!

KONTAKT

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo do dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Mediator Aleksandra Obuchowicz-Sawicz prowadząca Kancelarię Mediacyjną Obuchowicz-Sawicz. Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres: kontakt@mediacje.wroc.pl. Pełne informacje o danych osobowych znajdziecie Państwo w naszej polityce prywatności.