Mediacje cywilne

Mediacje to jeden ze sposobów polubownego rozwiązywania sporów w sprawach cywilnych. Mogą być prowadzone w każdej sprawie cywilnej, w której prawo dopuszcza zawarcie ugody. W przypadku zawarcia ugody w mediacji cywilnej, może ona zostać zatwierdzona przez sąd, co nadaje jej moc ugody sądowej. Pozwala to szybciej i taniej rozwiązać spór, zachowując poprawne relacje między stronami biorącymi udział w mediacji.
Uczestnikiem mediacji cywilnej może być każdy, kto posiada status strony w postępowaniu cywilnym, czyli:

 • osoby fizyczne,
 • przedsiębiorcy,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • stowarzyszenia,
 • fundacje,
 • Skarb Państwa,
 • spółki prawa handlowego,
 • wspólnicy spółki cywilnej,
 • państwowe osoby prawne,
 • samorządowe osoby prawne,
 • jednostki samorządu terytorialnego.

Przedmiotem mediacji cywilnej mogą być sprawy:

 • o zapłatę,
 • dotyczące zawierania, wykonywania oraz rozwiązywania umów cywilnych,
 • związane z rękojmią i gwarancją
 • o zniesienie współwłasności,
 • o dział spadku,
 • związane z wynagrodzeniem za bezumowne korzystanie z rzeczy,
 • o podział majątku wspólnego,
 • związane z bezpodstawnym wzbogaceniem,
 • o opróżnianie lokalu mieszkalnego lub użytkowego,
 • związane z roszczeniami z czynów niedozwolonych,
 • o wydanie ruchomości lub nieruchomości
 • związane ze sprawami z zakresu własności intelektualnej,
 • związane z odszkodowaniami za szkody na osobie,
 • związane z zadośćuczynieniem za doznaną krzywdę,
 • o ustanowienie drogi koniecznej czy służebności,
 • związane z naruszeniem dóbr osobistych,
 • w których pojawia się spór związany z prawem cywilnym np. sprawy sąsiedzkie, sprawy gruntowe.

Istotne jest, że w mediacji cywilnej to uczestnicy decydują o ustalonych punktach porozumienia, co gwarantuje im rzetelne wykonywanie postanowień ugody, bez udziału sądu, czy kancelarii komorniczej. Mediator cywilny, pomagając stronom wzajemnie się usłyszeć i zrozumieć, pomaga w stworzeniu przychylnej atmosfery, która umożliwia uspokojenie emocji i kierunkuje dyskusję w stronę współpracy, w której łatwiej o znalezienie satysfakcjonującego obie strony rozwiązania.

KONTAKT

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo do dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Mediator Aleksandra Obuchowicz-Sawicz prowadząca Kancelarię Mediacyjną Obuchowicz-Sawicz. Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres: kontakt@mediacje.wroc.pl. Pełne informacje o danych osobowych znajdziecie Państwo w naszej polityce prywatności.